Dimensión Cognitiva Dimensión Comunicativa Dimensión Corporal Dimensión Socio-afectiva
 Dimensión Actitudinal Dimensión ética Dimensión estética